Manchester เมืองในฝันของคอบอล!

                Manchester เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในฐานะเมืองของกีฬาฟุตบอล ซึ่งคอบอลจะรู้จักกันดีว่าเมืองนี้มีสโมสรพรีเมียร์ลีก 2 สโมสร คือ สโมสร Manchester มีสนามกีฬาเหย้าคือ โอลด์แทรฟฟอร์ด และ สโมสร Manchester city  มีสนามกีฬาเหย้าคือสนามกีฬาซิตีออฟแมนเชสเตอร์ แต่น้อยคนที่จะรู้ว่า Manchester มีดีมากกว่าฟุตบอล                 สำหรับคนที่ยังไม่รู้ข้อมูลว่า Manchester เป็นเมืองในสหราชอาณาจักร  ที่มีขนาดใหญ่รองจากลอนดอน เป็นเมืองที่น่าเที่ยวเพราะเดินทางค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีรถไฟที่วิ่งเข้าสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้สะดวก โดยเฉพาะจุดที่เป็นศูนย์กลางของเมือง คือ จัตุรัสอัลเบิร์ต (Albert Square) จะเป็นลานกว้างสำหรับให้ผู้คนเดินเล่น นั่งเล่นหรือทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  และสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆของที่นี่ก็คือ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ – เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกถูกสร้างขึ้นและที่วิทยุดาราศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้น เดินไปตาม Curry Mile – Take เดินไปตาม …