มอลตา ประกาศขายพาสปอร์ต พร้อมอยู่-ทำงานในอียู ยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐฯ

มอลตา ประกาศขายพาสปอร์ต พร้อมอยู่-ทำงานในอียู ยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐฯ             European Union สหภาพยุโรป หรืออียู ซึ่งเป็นสหาพทางการเมืองและเศรฐกิจ ประกอบด้วยรัฐจำนวนทั้งหมด 28 ประเทศ ที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป มีพื้นที่รวมราว 4,324,782 ตารางกิโลเมตร พร้อมด้วยประชากรกว่า 510 ล้านคน ประชากรที่เป็นสมาชิกทั้ง 28 ประเทศนี้ สามารถเดินทางเข้าออกและอยู่อาศัย ไปจนถึงการเข้าศึกาเล่าเรียนและทำงานได้ ในประเทศสมาชิกอย่างเสรี โดยมีการตั้งสหภาพการเงินอย่างเป็นการขึ้นมาในปี 2542 และมีผลบังคับใช้เต็มที่ในปี 2545 ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป 19 ประเทศ ที่มีการใช้สกุลเงินยูโร ในบรรดาสมาชิกของสหภาพยุโรป ก็มีประเทศมอลตา หรือมีชื่อทางการคือสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กจำนวน 2 เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีขนาดพื้นที่เพียง 316 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าสิงค์โปร 1 เท่า) พร้อมด้วยจำนวนประชากรราว 475,500 คน …