สหรัฐฯออกกฎใหม่ ขอวีซ่าต้องแจ้งบัญชีโซเชียลมีเดียย้อนหลัง 5 ปี

สหรัฐฯออกกฎใหม่ ขอวีซ่าต้องแจ้งบัญชีโซเชียลมีเดียย้อนหลัง 5 ปี             เมื่อวันที่ 3 มิ.ย 2019 ที่ผ่านมา สหรัฐฯได้ออกประกาศให้ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศเกือบทุกคน ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดียของตนเอง นอกจากนี้ ผู้ที่ขอวีซ่าสหรัฐฯ ต้องทำการแจ้งที่อยู่อีเมลและหมายโทรศัพท์ที่เคยใช้ด้วย โดยมาตรการใหม่นี้ คาดว่าส่งผลกระทบต่อชาวต่างชาติราว 15 ล้านคน ที่มีความต้องการขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ เคยเสนอให้ใช้กฎนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งถือเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของกระบวนการ “ตรวจคัดกรองผู้คนแบบเข้มข้น” ของรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนและผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน โดยมีเพียงนักการทูตหรือข้าราชการเท่านั้น ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้ คัดกรองคนเข้าประเทศ ลดก่อการร้าย เพื่อความมั่นคงของชาติ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯออกมายืนยันแล้วว่า ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและนักท่องเที่ยว เพื่อข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม โดยแบบฟอร์มดังกล่าวนั้น มีการสอบถามชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย หมายเลขโทรศัพท์ ไปจนถึงกิจกรรมการเดินทางระหว่างประเทศและประวัติการถูกเนรเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง นอกจากนี้ ผู้ต้องการขอวีซ่าต้องตอบคำถามด้วยว่าสมาชิกในครอบครัวของตนเอง …