สูดกลิ่นอายแดนพระพุทธศาสนาที่ ‘กาฐมาณฑุ’ ประเทศเนปาล

เนปาลเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีอารยธรรมเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่แพ้อินเดีย ในแต่ละสถานที่ แต่ละเมือง ยังมีความขลังและดูทรงพลังในตัว ไม่ว่าวัด โบราณสถาน หรือศาสนสถานอื่นๆ ก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ คงความสวยงามตั้งแต่ในอดีตมาจวบจนปัจจุบัน

สูดกลิ่นอายแดนพระพุทธศาสนาที่เนปาล

1. สถูปสวะยัมภูนาถ

สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายานของเนปาล อายุราว 2,000 ปี ลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกของโลก สถาปัตยกรรมของสถูปสวะยัมภูนาถเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ด้านบนก่อนถึงยอดสถูปสร้างเป็นสี่เหลี่ยม มีภาพวาดรูปดวงตาทั้ง 4 ด้าน สื่อความหมายว่าเป็นดวงตาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า

เนปาล 02

2. จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์

จตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.. 2522

เนปาล 03

3. วัดกุมารี

ตามความเชื่อของชาวเนปาลนั้น กุมารีคือตัวแทนแห่งพระอุมา เป็นเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น และต้องผ่านการทดสอบและตรวจดวงชะตาจนครบถ้วน เมื่อเสร็จพิธีการจะได้รับการอัญเชิญไปพำนักที่วังกุมารีเป็นการถาวร จนกว่าจะมีรอบเดือนหรือมีเลือดออกจากเหตุการณ์ใดๆก็ตาม นับเป็นการสิ้นสุดภารกิจดำรงตำแหน่งกุมารี

เนปาล 04

4. วัดอากาศ ไภราพ

เป็นวัดที่มี 3 ชั้น ตั้งอยู่ที่ถนนหลักชื่อ อินทรา ฉอก โดยมีการนำรูปปั้น ‘อากาศ ไภราพ’ มาจัดแสดงด้านหน้าวัดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ในช่วงระหว่างเทศกาลอินทรา ยาตรา ซึ่งเป็นเทศกาลของพระอินทร์ผู้เป็นเทพแห่งฝนตามความเชื่อของชาวเนปาล

เนปาล 05

5. วัดตะเลชุ

วัดตะเลชุ เป็นวัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ หรือวังของกุมารี ตัวอาคารมีลายไม้แกะสลักเป็นเรื่องราวของฮินดูปกรณัมที่มีอายุกว่า 250 ปี ที่เนปาลมีความเชื่อกันว่าเทวีตะเลชุ คือผู้ที่คอยปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาลโดยจะมีการสรรหาเทวีที่มีลักษณะของเทพตรงตามที่ตำนานเขียนไว้ เมื่อสามารถเลือกตัวแทนขององค์เทวีได้แล้วเด็กสาวคนนั้นต้องออกจากครอบครัวมาอาศัยอยู่กับผู้ดูแลภายในวังใหญ่ และครอบครัวก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากรัฐบาล

เนปาล 06

6. วัดภัทระกาลี

วัดภัทระกาลี ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตุนทิเขล ใกล้ๆกับประตูซาฮิด เป็นวัดแห่งเทพธิดาภัทระกาลี หรือพระแม่กาลี ซึ่งบริเวณหน้าวัดจะมีรูปปั้นพระแม่กาลีขนาดใหญ่อยู่เหนือประตู

พระแม่กาลีเป็นปางหนึ่งของพระอุมาเทวี ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีกายสีดำสนิท มีลักษณะดุร้าย มี ๑๐ พระกร ถืออาวุธร้ายอยู่ในพระกรทั้งสิบนั้น แลบลิ้นยาวถึงทรวงอก ที่ริมฝีปากมีเลือดไหลหยดเป็นทางยาว เครื่องประดับเป็นหัวกะโหลก มีงูใหญ่ร้อยคาดองค์ดั่งสังวาลย์