มอลตา ประกาศขายพาสปอร์ต พร้อมอยู่-ทำงานในอียู ยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐฯ

มอลตา ประกาศขายพาสปอร์ต พร้อมอยู่-ทำงานในอียู ยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐฯ

            European Union สหภาพยุโรป หรืออียู ซึ่งเป็นสหาพทางการเมืองและเศรฐกิจ ประกอบด้วยรัฐจำนวนทั้งหมด 28 ประเทศ ที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป มีพื้นที่รวมราว 4,324,782 ตารางกิโลเมตร พร้อมด้วยประชากรกว่า 510 ล้านคน ประชากรที่เป็นสมาชิกทั้ง 28 ประเทศนี้ สามารถเดินทางเข้าออกและอยู่อาศัย ไปจนถึงการเข้าศึกาเล่าเรียนและทำงานได้ ในประเทศสมาชิกอย่างเสรี โดยมีการตั้งสหภาพการเงินอย่างเป็นการขึ้นมาในปี 2542 และมีผลบังคับใช้เต็มที่ในปี 2545 ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป 19 ประเทศ ที่มีการใช้สกุลเงินยูโร

ในบรรดาสมาชิกของสหภาพยุโรป ก็มีประเทศมอลตา หรือมีชื่อทางการคือสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กจำนวน 2 เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีขนาดพื้นที่เพียง 316 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าสิงค์โปร 1 เท่า) พร้อมด้วยจำนวนประชากรราว 475,500 คน มีเมืองหลวงชื่อว่าวัลเลตตา ที่ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของทวีปยุโรป ถัดลงมาจากประเทศอิตาลี จัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เข้ามาครอบครองและแย่งชิงดินแดนแห่งนี้หลายต่อหลายครั้ง

ชาวต่างชาติทุกประเทศ สามารถซื้อหนังสือเดินทางของมอลตาได้

เมื่อครั้งอดีตมอลตา เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั่งแต่ปี พ.ศ.2344 จนกระทั่งวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2507 มอลตาก็ได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการ แล้วมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ในที่สุด

จากนั้น มอลตาก็เริ่มหาเงินเข้าประเทศจากความเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เมื่อ ปี พ.ศ.2556 ด้วยการอนุญาติให้ชาวต่างชาติซื้อพาสปอร์ตมอลตา หรือหนังสือเดินทางสัญชาติมอลตา ด้วยจำนวนเงิน 650,000 ยูโร หรือประมาณ 27.5 ล้านบาท

ซึ่งส่งผลให้ชาวต่างชาติที่ครอบครองพาสปอร์ตของมอลตา สามารถือหนังสือเดินทางของอียูได้ พร้อมกับมีสิทธิ์อยู่อาศัยและทำงานภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจำนวน 28 ประเทศ อีกทั้งยังมีสิทธิ์เดินทางเข้าออกสหรัฐฯได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าอีกด้วย

สามารถซื้อพาสปอร์ตมอลตาให้กับคนในครอบครัวได้

รัฐบาลมอลตาได้แต่งตั้งให้บริษัทเฮนลีย์และพาร์ทเนอร์ของตน เข้าร่วมเป็นตัวแทนด้านจัดการเอกสารสำหรับซื้อสัญชาติมอลตา ควบคู่ไปกับการเป็นนายหน้าหาลูกค้าที่มีความต้องการซื้อสัญชาติมอลตา โดยลูกค้าที่มีความสนใจยังสามารถซื้อสัญชาติมอลตาให้กับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วยเช่นกัน เนื่องจากการขายสัญญาติแบบนี้ได้นิยมทำกันในหลายประเทศ แต่สำหรับมอลตาแล้ว ถือว่ามีราคาถูกมากที่สุด ทั้งยังได้ประโยชน์สูงสุดด้วย

อย่างไรก็ตาม มอลตาก็โดนบรรดาประเทศของสหภาพยุโรปกดดันอย่างหนัก รัฐบาลมอลตาจึงตกลงแก้ปัญหาด้วยการกำหนดให้ผู้ที่จะได้รับสัญชาติมอลตานั้น ต้องเป็นผู้ที่เข้ามาลงทุนภายในประเทศ ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 115,000 ยูโร หรือประมาณ 37.6 ล้านบาท พร้อมกับต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในมอลตามาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี แต่ทว่า ระบบขายเหมาสัญชาติก็ยังคงมีอยู่

โดยล่าสุด เมื่อปี พ.ส.2561 มอลตาก็ได้มีการขายเหมาสัญชาติให้กับครอบครัวของบริษัทใหญ่ จากประเทศซาอุดิอาราเบียรวมทั้งสิ้น 62 คน ซึ่งในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรีที่ไม่เคยเข้ามาเหยียบย่ำภายในประเทศแต่อย่างใด.