ททท.เผยรายชื่อ 6 จังหวัดเมืองกีฬา ครั้งแรกของประเทศไทย

ททท.เผยรายชื่อ 6 จังหวัดเมืองกีฬา ครั้งแรกของประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา หรือ “สปอร์ตซิตี้” จากการที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ได้พิจารณาลงความเห็นว่า ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, สุพรรณบุรี, บุรีรัมย์, อุดรธานี, ศรีสะเกษ และกระบี่

มีศักยภาพเหมาะสมหลายด้าน ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเมืองกีฬา โดยทั้ง 6 จังหวัดเหล่านี้ มีคุณสมบัติมี่ตรงตามกำหนดเมืองครบ 4 ด้าน ได้แก่ มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย, การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, มีการจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ, มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

ช่วยเพิ่มมูลค่าเศรฐกิจ ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กับ กกท. ได้ทำการคัดเลือกจังหวัดขึ้นมา เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับจัดตั้งเมืองกีฬา ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2561) มีจุดมุ่งหมายพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านอุตสาหกรรมกีฬา

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ ตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีออย่างยิ่ง กับทุกจังหวัดที่ถูกรับคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนภายในจังหวัด สนใจหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรไปก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงจัดแข่งขันระดับนานาชาติ

สิ่งเหล่านี้ สามารถช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ จึงเสริมสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างดี”

จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองกีฬาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว่า ในฐานะตัวแทนของชาวบุรีรัมย์ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่บุรีรัมย์ได้รับเกียรติเป็น 6 เมืองกีฬาเเห่งเเรกของไทย ซึ่งบุรีรัมย์ ณ ตอนนี้ ถือว่าพัฒนาการขึ้นมากว่าเดิม จากเมื่อ 10 ปีก่อน มีความพร้อมในด้านต่าง ทั้งถนนหนทาง ที่เด่นชัดคือ เรามุ่งมั่นให้และความสำคัญกับกีฬาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเล็งว่า สิ่งนี้สามารถช่วยพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ เเละคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และจังหวัดไกล้เคียงได้

ทางด้านนายวิทยา คุณปลื้ม ตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี เผยว่า “เป้าหมายต่อไปของชลบุรี คือการเป็น “โอลิมปิกซิตี้’’ รองรับการจัดงานกีฬาทัวร์นาเมนต์ระดับโลก สำหรับบันไดขั้นเรก คือการเสนอตัวจัดกีฬาเอเชียนเกมส์ ซึ่งชลบุรีมีความพร้อมทุกด้าน กับการเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมส์.