ททท.เปิดโครงการ ลด โลก เลอะ สร้างจิตสำนึกลดขยะในแหล่งท่องเที่ยว

ททท.เปิดโครงการ ลด โลก เลอะ สร้างจิตสำนึกลดขยะในแหล่งท่องเที่ยว

ททท.เปิดโครงการ ลด โลก เลอะ สร้างจิตสำนึกลดขยะในแหล่งท่องเที่ยว

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เผยว่า ในฐานะที่ ททท. เป็นองค์กรหลัก ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อว่า “ลด โลก เลอะ” ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยการร่วมมือกับพันธมิตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนในพื้นที่ ไปจนถึงนักท่องเที่ยว เพื่อปลุกจิตสานึกให้ผู้คนเดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม อาทิ ช่วยกันไม่ให้มีขยะเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกับกำจัดขยะที่มีอยู่ให้หมดไป และเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่เริ่มต้นออกเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงปลายปี ซึ่งมีกำหนดดีเดย์เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา

มีกิจกรรมรรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวร่วมทำหลายอย่าง

ททท.ด้านตลาดภายในของประเทศ และ 45 สำนักงานทั่วประเทศ เริ่มจัดกิจกรรมโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ พร้อมกันเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่

สำหรับในนี้ จะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น ช่วยกันเก็บขยะตามแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเยือนในช่วงเดือน ธ.ค. ซึ่งกิจกรรมนี้ จะดำเนินทำกันไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี 62

ที่สำคัญ ยังมีกิจกรรมรณรงค์ให้กับนักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด 7 Greens อาทิ ช่วยกันไม่เพิ่มขยะและลดขยะตามแหล่งท่องเที่ยว การทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และการงดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

ชุมชนตลาดน้าคลองลัดมะยม สถานที่จัดกิจกรรม ตัวแทนของกรุงเทพฯ

ตลาดน้ำคลองลัดมะยมแห่ง ซึ่งเป็นสภานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเยือนเป็นจานวนมาก จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ที่ทุกคนต้องจับมือช่วยกันรณรงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม