ชาวจีนแห่เที่ยวไทย กุมภาฯเดือนเดียว ทะลักถึง 1.2 ล้านคน

ชาวจีนแห่เที่ยวไทย กุมภาฯเดือนเดียว ทะลักถึง 1.2 ล้านคน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ว่าที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เผยถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำเดือน ก.พ. 2561 ว่า นับเป็นครั้งแรกที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเกินกว่า 1 ล้านคน เนื่องจากไปตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่จีน โดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนสูงถึง 1.2 ล้านคน ขยายตัวกว่า 51.95%

หากนับรวมจำนวนนักท่องเที่ยวจากทุกเชื้อชาติที่เดินทางมาภายในช่วงเดือน ก.พ. 2561 จะมีจำนวนทั้งสิ้นถึง 3.56 ล้านคน โดยคิดเป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุดจำนวน 2.34 ล้านคน รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป อเมริกา เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และแอฟริกาตามลำดับ และหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะพบว่ามีการขยายตัว 19.33% โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ขยายตัวสูงถึง 26.88% ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศไทยกว่า 195,262 ล้านบาท คิดเป็นการขยายตัว 23.78%

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่จีน รัสเซีย ฝรั่งเศส มาเลเซีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลี ญี่ปุ่น และอินเดีย ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อรวม 2 เดือนแรกของปี 2561 จะพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนกว่า 7.11 ล้านคน คิดเป็นการขยายตัว 14.96% เป็นการสร้างรายได้รวมให้ประเทศไทย 384,153 ล้านบาท คิดเป็นการขยายตัว 17.47%

โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อเดือน ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการเข้าพักในโรงแรม และที่พักในรูปแบบต่าง ๆ สูงถึง 80.25%  คิดเป็นการขยายตัว 3.98% ของเดือนเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวเมืองรอง ที่ทางรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้คนกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปมากขึ้น พร้อมกันนำก็ให้นำใบเสร็จค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับบริษัทนำเที่ยวมาลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท พบว่ามีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น 71.13% คิดเป็นการขยายตัว 4.6%

สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในเมืองรองนั้น บว่ามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คิดเป็นอัตราการขยายตัวสูง 7.2% หรือคิดเป็นจำนวน 8.74 ล้านคน ทำให้เมืองรองมีรายได้จากการท่องเที่ยว 26,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัว 9.42%.