ชาวจีนสร้างสถิติ ออกท่องเที่ยวในประเทศช่วงตรุษจีน 415 ล้านเที่ยว

ชาวจีนสร้างสถิติ ออกท่องเที่ยวในประเทศช่วงตรุษจีน 415 ล้านเที่ยว

            ประชาชนชาวสาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างสถิติใหม่ ออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ช่วงเทศกาลตรุษจีน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 7.6 จากเมื่อปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายชองนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า การท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศ เป็นจำนวนเงินสะพักกว่า 513,900 ล้านหยวน (76,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 8.2

สถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวจีนยังคงมีการเติบโต แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว

โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนชาวจีนก็ได้สร้างสถิติใหม่ ด้วยการออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ มากถึง 415 ล้านเที่ยว ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ในเรื่องการข้ามเขตแดน เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่าง ๆ พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ของปีที่แล้ว เป็น 12.53 ล้านเที่ยว ส่วนชาวจีนที่ข้ามเขตแดนด้วยเหตุผลส่วนตัว มีจำนวน 7.22 ล้านครั้ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16

จากสถิติการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศของชาวจีน รวมไปถึงอัตราการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน แสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวของจีน ที่ยังคงเติบโตเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวอยู่ก็ตาม

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนมีหลายประเทศ ซึ่งไทยเป็นหนึ่งนั้น

รายงานจากสำนักข่าวซินหัว ยังระบุเพิ่มเติมว่า มีจำนวนคนเดินที่ทางเข้ามามากกว่า 6.2 ล้านคน ซึ่งเป็นสถิติที่ถูกจัดทำโดยหน่วยงานควบคุมเขตแดนที่ทำการบันทึกเอาไว้ได้ หรือเพิ่มในอัตราขึ้นร้อยละ 9.5 ในจำนวนนี้มีคนเดินทางออก 6.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12.5 สำหรับจุดหมายปลายทางยอดนิยม ในต่างประเทศของในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีดังนี้

1.ไทย

2 ญี่ปุ่น

3.เวียดนาม

4.เกาหลีใต้

5.สิงคโปร์

6.มาเลเซีย

7.สหรัฐอเมริกา

8.ฮ่องกง

9.มาเก๊า

10.ไต้หวัน