กระบี่เดินหน้า เตรียมเป็นเมืองต้นแบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กระบี่เดินหน้า เตรียมเป็นเมืองต้นแบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

            “จังหวัดกระบี่” เร่งเดินหน้าเตรียมพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “น้ำพุร้อน” แบบครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเร่งศึกษาเมืองสปา เตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเปิดไฟเขียวพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical tourism) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลของ Global Wellness Institute ค้นพบว่า ภายปี 2559 ที่ผ่านมา ธุรกิจ Medical and Wellness มีมูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้านบาท และจะเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีก 49% รวมถึง Wellness Tourism ที่ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นที่น่าจับตามอง ข้อได้เปรียบอีกอย่างก็คือ ประเทศไทยมีทรัพยากรที่เหมาะสมกับเทรนด์ดังกล่าวหลายติ่หลายอย่าง

นอกจากนี้แล้ว การท่องเที่ยวที่มอบประสบการณ์แปลกใหม่มาให้สัมผัส ในสถานนที่ท่องเที่ยวมากกว่าการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมก็กำลังเป็นที่นิยม และสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดท่องเที่ยวที่หันมาให้ความสำคัญกับ Wellness Tourism มากกว่าเดิม และพร้อมจะจะเติบโตควบคู่ไปกับตลาด Medical Tourism ที่ถือเป็นตลาดหลักของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย

กระบี่นำร่อง พัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนให้เป็นเมืองสปา และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อนของไทย

ทั้งนี้ มีโครงการสำคัญในระยะเร่งด่วนเป็นวาระแห่งชาติ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนให้เป็นเมืองสปา และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อนของไทย โดยนำร่องในจังหวัดกระบี่ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และพร้อมจะนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมืองสปาต้นแบบจะเน้นการพัฒนาอัตลักษณ์ จุดขาย รวมถึงการเข้าถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนารูปแบบกิจกรรม และแพ็กเกจบริการให้มีความยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้คน รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว โดยเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับวิธีการดูแลสุขภาพแบบไทย ๆ และทำการตลาดในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้

สำหรับประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของโลกมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา ก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาถึง 29.9 ล้านคน โดยมีจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำของไทยที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดในประเทศไทย เช่น แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต เลย และหวังว่าจังหวัดกระบี่ จะได้รับการจัดอันดับต่อไปในอนาคต