ททท.เผยรายชื่อ 6 จังหวัดเมืองกีฬา ครั้งแรกของประเทศไทย

ททท.เผยรายชื่อ 6 จังหวัดเมืองกีฬา ครั้งแรกของประเทศไทย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา หรือ “สปอร์ตซิตี้” จากการที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ได้พิจารณาลงความเห็นว่า ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, สุพรรณบุรี, บุรีรัมย์, อุดรธานี, ศรีสะเกษ และกระบี่ มีศักยภาพเหมาะสมหลายด้าน ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเมืองกีฬา โดยทั้ง 6 จังหวัดเหล่านี้ มีคุณสมบัติมี่ตรงตามกำหนดเมืองครบ 4 ด้าน ได้แก่ มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย, การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, มีการจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ, มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มมูลค่าเศรฐกิจ ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กับ กกท. ได้ทำการคัดเลือกจังหวัดขึ้นมา เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับจัดตั้งเมืองกีฬา ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2561) มีจุดมุ่งหมายพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านอุตสาหกรรมกีฬา นายพงษ์ภาณุ  …

ชาวจีนสร้างสถิติ ออกท่องเที่ยวในประเทศช่วงตรุษจีน 415 ล้านเที่ยว

            ชาวจีนสร้างสถิติ ออกท่องเที่ยวในประเทศช่วงตรุษจีน 415 ล้านเที่ยว             ประชาชนชาวสาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างสถิติใหม่ ออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ช่วงเทศกาลตรุษจีน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 7.6 จากเมื่อปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายชองนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า การท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศ เป็นจำนวนเงินสะพักกว่า 513,900 ล้านหยวน (76,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 8.2 สถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวจีนยังคงมีการเติบโต แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนชาวจีนก็ได้สร้างสถิติใหม่ ด้วยการออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ มากถึง 415 ล้านเที่ยว ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ในเรื่องการข้ามเขตแดน เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่าง ๆ พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ของปีที่แล้ว เป็น 12.53 ล้านเที่ยว ส่วนชาวจีนที่ข้ามเขตแดนด้วยเหตุผลส่วนตัว มีจำนวน 7.22 …

สูดกลิ่นอายแดนพระพุทธศาสนาที่ ‘กาฐมาณฑุ’ ประเทศเนปาล

สูดกลิ่นอายแดนพระพุทธศาสนาที่ ‘กาฐมาณฑุ’ ประเทศเนปาล เนปาลเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีอารยธรรมเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่แพ้อินเดีย ในแต่ละสถานที่ แต่ละเมือง ยังมีความขลังและดูทรงพลังในตัว ไม่ว่าวัด โบราณสถาน หรือศาสนสถานอื่นๆ ก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ คงความสวยงามตั้งแต่ในอดีตมาจวบจนปัจจุบัน 1. สถูปสวะยัมภูนาถ สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายานของเนปาล อายุราว 2,000 ปี ลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกของโลก สถาปัตยกรรมของสถูปสวะยัมภูนาถเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ด้านบนก่อนถึงยอดสถูปสร้างเป็นสี่เหลี่ยม มีภาพวาดรูปดวงตาทั้ง 4 ด้าน สื่อความหมายว่าเป็นดวงตาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า 2. จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ จตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 3. วัดกุมารี ตามความเชื่อของชาวเนปาลนั้น กุมารีคือตัวแทนแห่งพระอุมา เป็นเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น และต้องผ่านการทดสอบและตรวจดวงชะตาจนครบถ้วน เมื่อเสร็จพิธีการจะได้รับการอัญเชิญไปพำนักที่วังกุมารีเป็นการถาวร …

ททท.เปิดโครงการ ลด โลก เลอะ สร้างจิตสำนึกลดขยะในแหล่งท่องเที่ยว

ททท.เปิดโครงการ ลด โลก เลอะ สร้างจิตสำนึกลดขยะในแหล่งท่องเที่ยว รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เผยว่า ในฐานะที่ ททท. เป็นองค์กรหลัก ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อว่า “ลด โลก เลอะ” ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยการร่วมมือกับพันธมิตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนในพื้นที่ ไปจนถึงนักท่องเที่ยว เพื่อปลุกจิตสานึกให้ผู้คนเดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม อาทิ ช่วยกันไม่ให้มีขยะเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกับกำจัดขยะที่มีอยู่ให้หมดไป และเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่เริ่มต้นออกเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงปลายปี ซึ่งมีกำหนดดีเดย์เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมรรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวร่วมทำหลายอย่าง ททท.ด้านตลาดภายในของประเทศ และ 45 สำนักงานทั่วประเทศ เริ่มจัดกิจกรรมโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ พร้อมกันเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ …

ททท.หนุนท่องเที่ยวเชิงเชิงกีฬา จัดงานแข่งขันวิ่งครอสคันทรี่

ททท.หนุนท่องเที่ยวเชิงเชิงกีฬา จัดงานแข่งขันวิ่งครอสคันทรี่             กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายในจังหวัด ในชื่อ โครงการ “วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง” ด้วยกีฬาวิ่งแนวใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยงานจะเริ่มต้นที่จังหวัดระยองและอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมกระแสรักสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย พร้อมพัฒนาพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดเป็นการสำรวจและสร้างเส้นทางการวิ่งแนวใหม่ ให้กับชุมชนของชาวเกษตรกรและชาวสวนยางพาราในจังหวัดเมืองรอง ให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาแห่งใหม่ของไทย ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนชาวเกษตรกรยางพารา โดยมีบรรดาอาสาสมัครจากในพื้นที่ชุมชน เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการวิ่งรูปแบบใหม่ “ครอสคันทรี่” (Cross Country) ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดี ในการเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งแนวใหม่ ที่เรียกว่า การวิ่งแบบ “ครอสคันทรี” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในภูมิภาค ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเปิดรับสมัครให้กับคนที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน นักวิ่ง หรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่รักการวิ่ง จำนวน 800 – 1,000 คน ไม่จำกัดเพศ อายุ และเชื้อชาติ โดยเริ่มประเดิมที่ 2 …

แห่ลงท่องเที่ยวในหัวใจชาวต่างชาติ เมื่อมาเยือนกทม.

แห่ลงท่องเที่ยวในหัวใจชาวต่างชาติ เมื่อมาเยือนกทม.             ประเทศไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง รายได้ส่วนหนึ่งประเทศไทยล้วนมาจากการท่องเที่ยว ด้วยความที่ประเทศไทยโดดเด่นในหลายเรื่อง ทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่าง อาหารการกิน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมืองกรุงเทพฯที่สามารถครองแชมป์ เมืองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเยือนมากที่สุดในโลกได้ ติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน จึงเป็นตัวช่วยยืนยันถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีต่อประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสถานที่ต่อไปนี้นักท่องเที่ยวต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องไปให้ได้เมื่อมาเยือนกรุงเทพฯ 1.วัดชื่อดังทั้ง 3 ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณ ถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองกรุงเทพฯก็ว่าได้ ดั้งนั้น หากไม่มาเยือน 3 วัดแห่งนี้ เท่ากับมาไม่ถึง นักท่องเที่ยวต่างชาติบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า วัดทั้ง 3 แห่งนี้ มีความสวยงามโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง การเดินทางก็ไม่ใช่เรื่องยาก อาจเริ่มต้นที่วัดพระแก้วในช่วงเช้าก่อนก็ได้ เพราะในช่วงบ่ายนั้น มีอาการที่ร้อนจัดประกอบกับในวัดพระแก้วเป็นที่โล่งแจ้ง อาจทำให้เป็นลมได้ จากนั้นก็ค่อยเดินทางต่อไปยังวัดโพธ์ เมื่อเที่ยวจนหนำใจแล้วก็นั่งเรือไปเยือนวัดอรุณต่อ 2.ถนนข้าวสาร แหล่งรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติ ถนนข้าวสารแห่งนี้ ไปเดินทุกครั้ง ก็จะพบเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกครั้ง แต่หากไม่เจอเลยสักคนคงต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอน เพราะที่ถนนข้าวสารแห่งนี้ เต็มไปด้วยสถานบันเทิงบรรยากาศสบาย …

ประเทศที่ผู้คนเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว มากที่สุดในโลก

ประเทศที่ผู้คนเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว มากที่สุดในโลก             ปัจจัยอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างความประทับใจต้องแต่แรกเจอให้กับนักท่องเที่ยวอย่าง “ความเป็นมิตร” ของเจ้าบ้าน ถือเป็นป้อมปราการด่านแรกที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนต้องพบเจอ ก่อนเหยียบย่ำเข้าไปยังดินแดนต่างถิ่น ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า“ความเป็นมิตร” ของเจ้าบ้าน เปรียบเสมือนมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ดังเช่นประเทศต่อไปนี้ ที่นักท่องเที่ยวต่างออกความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าบ้านมีความเป็นมิตรต่อผู้มาเยือนจากต่างถิ่นมากที่สุดในโลก ประเทศโปรตุเกส “โปรตุเกส” หนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป อาจไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก หากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส และอิตาลี ด้วยความที่จำนวนนักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่านเท่ากับประเทศอื่น ๆ จึงเป็นเหมือนเสน่ห์อย่างหนึ่ง ที่ช่างเข้ากับนิสัยใจคอของผู้คนโปรตุเกศ ที่มี Softest heart in Europe หรือ “หัวใจที่อ่อนโยนที่สุดในยุโรป” นักท่องเที่ยวท่านหนึ่งเล่าว่า เคยทำกระเป๋าหายที่สนามบิน ที่สำคัญ ในระหว่างนั่งแท็กซี่กลับบ้านยังประสบอุบัติเหตุอีกด้วย จึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ทว่าไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว เมื่อคุณหมอรู้เข้าจึงช่วยรักษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และพานักท่องเที่ยวรายนี้กลับโรงแรมอย่างปลอดภัย ประเทศฟิลิปปินส์ มีผลสำรวจชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่า นิสัยใจคอของผู้คนในฟิลิปปินส์ มีความเป็นมิตรและขึ้นชื่อเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชาติหนึ่งในเอเชีย จึงทำให้อัตราการฆ่าตัวตายของผู้คนในประเทศนี้ต่ำมาก ในเมื่อเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความสุข จึงทำให้ยิ้มง่าย ร่าเริง …

ญี่ปุ่นร่วมมือไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟุคุโอกะ

ญี่ปุ่นร่วมมือไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟุคุโอกะ เชิญชวนทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับ เมืองทางภาคใต้ของญี่ปุ่น “ฟุคุโอกะ” สถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก ศาลเจ้ามุนาคาตะ รับประทานอาหารสไตล์โอมากาเสะ พร้อมเรียนรู้การทำซูชิด้วยตัวเอง เมนูไก่บ้านฮาคาตะ ลองลิ้มชิมรสชาติ ไปกับสุดยอดสตรอเบอรี่ “ฮากาตะ อามะโอ” และผ่อนคลายด้วยการแช่ออนเซ็น ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า จะกลับมามาเปิดสำนักงาน ททท. อีกครั้งในจังหวัด “ฟุคุโอกะ” ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง และจะมีความร่วมกับกันมากขึ้น หลังจากที่ได้ร่วมลงนามกับองกรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยจะเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวไทยให้มาเยือนภูมิภาคคิวซูให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฟุคุโอกะ จังหวัดซะกะ จังหวัดนางาซากิ จังหวัดคุมะโมโตะ จังหวัดโออิตะ จังหวัดมิยะซะกิ และจังหวัดคะโงะชิมะ มีนักท่องเที่ยวไทยไปเยือนเกาะคิวซู 20% จำนวนนักท่องเที่ยวไทยคิดเป็น 20% ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นทั้งหมด ในปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาเยือนไทยมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยจำนวนถึง 1.54 ล้านคน …

งานเทศกาลดนตรีสมุย Samui Asia Music Festival 2018

งานเทศกาลดนตรีสมุย Samui Asia Music Festival 2018 ททท.สำนักงานเกาะสมุย ประกาศการจัดงานเทศกาลดนตรีสมุยเอเชียครั้งแรกในงาน Samui Asia Music Festival 2018 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561  ณ พรุเฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี งานเทศกาลดนตรีสมุยเอเชียมิวสิคอวอร์ดครั้งนี้ มีประสบการณ์ทางดนตรีที่ยอดเยี่ยมของเอเชีย ททท. ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานและสนับสนุนการจัดงานระดับโลกอีกครั้งหนึ่งในเมืองไทยซึ่งคาดว่าจะดึงดูดความสนใจของชาวเกาะสมุยและชาวต่างชาติได้มากขึ้น Samui Asia Music Festival ได้รับการจัดอย่างสมบูรณ์แบบด้วยแนวคิดการสื่อสารแบบใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประเทศไทยทั้งจากมุมมองใหม่และที่มีอยู่ เทศกาลดนตรีสมุยเอเชียมิวสิค 2018 พร้อมกับเพลงแนวน่าฟังจะนำเสนอเทศกาลอาหารที่ผู้คนเลือกมากมายในอาหารและเครื่องดื่มในตลาดของเทศกาล เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สัญญาว่าจะเป็นงานเทศกาลที่น่าตื่นเต้นสนุกสนานและน่าตื่นเต้นเทศกาล เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวทางด้านดนตรีของเกาะสมุย และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียเข้ามาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นเทศกาลดนตรีบนเกาะสมุยครั้งแรกที่ได้รวบรวมศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียง มาร่วมสร้างความประทับใจ โดยเข้าชมฟรี นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกต่างๆกว่า 200 บูธในราคาย่อมเยาอีกด้วย

ททท. เปิดตัวโครงการ อส. Social ชวนคนรุ่นใหม่ไปเที่ยวและนอนโฮมสเตย์ชุมชน

ททท. เปิดตัวโครงการ อส. Social ชวนคนรุ่นใหม่ไปเที่ยวและนอนโฮมสเตย์ชุมชน   ททท. เปิดตัวโครงการ อส. Social อาสาสมัครชาวโซเชียล ร่วมโปรโมทชุมชนให้กระฉ่อนโซเชียล ชวนคนรุ่นใหม่ไปเที่ยวและนอนโฮมสเตย์ชุมชน แบบวันไนท์ สเตย์ วิท โลคอล “One Night Stay with Locals”   กรุงเทพ 16 กรกฎาคม 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอวิส เรนท์ อะ คาร์ , Read Me.me (รีดมีดอทมี) …